รายชื่อผู้จัดทำ

๑. ด.ช.ธีรวุฒิ เลขที่ ๘

๒. ด.ช.ภัทร เลขที่ ๒๑

๓. ด.ช.ธนพัฒน์ เลขที่ ๓๐

๔. ด.ช.เสนางคบดี เลขที่ ๓๑

๕. ด.ช.จีรภัทร เลขที่ ๓๕

ปล. กลุ่มของพวกเราไม่ค่อยเก่งจึงต้องช่วยกันทำทุกคน

Advertisements